Girls Who Code

2012 yılında Reshma Saujani tarafından genç kadınları 21. yüzyıl fırsatlarını takip etmeleri için gerekli bilgisayar becerileriyle donatarak bilgisayar bilimlerindeki kadın sayısını desteklemeyi ve artırmayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Girl Who Code kurulmuştur.

Girls Who Code, bugüne kadar ABD’deki ve dünyadaki çevrimiçi kaynakları, kampanyaları, kitapları ve savunuculuk çalışmaları ile 500 milyon insana ulaşmıştır. Yaz programları, kulüpler ve diğer etkinlikler ile 450.000 kız öğrenciye hizmet verilmiştir. Hizmet verilen kız öğrencilerin yarısı, siyah, latin kökenli veya düşük gelirli kızlar da dahil olmak üzere, tarihsel olarak yeterince temsil edilmeyen gruplardan gelmektedir.

Tech4Peace olarak, STEM alanındaki cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hazırlamış olduğumuz eylem planımızın bir parçası olarak Girls Who Code ile iletişime geçtik. Etkinliklerinde kullandıkları ders planlarını ve özellikle pandemi döneminde öne çıkan ‘Code at Home’ etkinliklerini Türkçe’ ye çevirme konusunda anlaşma sağladık.

Aşağıda “Women in Tech” ders planlarına erişebilirsiniz.